سالمرگ یک دیکتاتور

 

سالمرگ یک دیکتاتور

         


سوهارتو دومین رئیس جمهور اندونزی بود. در دهه ۱۹۶۰ با یک کودتای نظامی احمد سوکارنو اولین رئیس جمهور و بانی استقلال اندونزی را از قدرت برکنار کرد و مدت ۳۳ سال زمام امور کشورش را دردست گرفت. سرانجام در آخرین سالهای دهه ۱۹۹۰ قدرت را به مردم واگذار کرد و از صحنه سیاست کناره گرفت.

او در ۲۸ ژانویه ۲۰۰۸ درگذشت.

سوهارتو یکی از دیکتاتورهای بدنام تاریخ معاصر جهان است که حداقل باعث قتل 500هزار نفر از شهروندان اندونزیایی و حبس میلیونها نفر دیگر در این کشور شده است.

 

/ 0 نظر / 23 بازدید