نامه شرق

نظرات دوستان

دوستان دانشجو نظرات ، پیشنهادها و علی الخصوص انتقادات خود را در مورد کلاس یا امتحان می توانند در قسمت نظرات درج نمایند. سپاسگذار خواهم بود.

                                                                                          شاد باشید!