نامه شرق

اعلان نمره

نمرات امتحانی دانشگاه ازاد تبریز روز دوشنبه ساعت ۵ عصر بر روی سایت دانشگاه قرار خواهد گرفت. دوستان می توانند مشاهده نمایند.