نامه شرق

 

درکامنت قبلی دوستی پیام گذاشته بود

خواستم عرض کنم بنده این درس را تدریس نمیکنم .تشابه اسمی است.

                                                                            شاد باشید