نامه شرق

توضیحاتی درمورد امتحان

بسمه ای تعالی

در مورد امتحان به موارد ذیل توجه کنید.

1-      امتحان بصورت 20 نمره ای است.

2-      40 سوال تستی داده خواهد شد.

3-      منبع امتحان متن کتاب است.

4-      امتحان از فصل های 1-2-3-4-5-12 (از مردم سالاری دینی تا آخر جهانی شدن و جمهوری اسلامی خواهد بود)

5-      سوالات حالت مفهومی دارد.

6-      در بخش های بعدی سوالات نمونه جهت آشنایی آورده خواهد شد.

٧- رمز ورود به بخش سوالات عبارت است از: عدد ویراست کتاب را وارد نمایید.

هر سوالی یا پیشنهادی داشتید در قسمت نظر شما وارد نمایید.